Jaarverslag 2017

Programma 2. Landelijk gebied en natuur

Leefbaarheid landelijk gebied

Ga terug

Portefeuillehouder(s)

H.J. Hofstra (leefbaarheid landelijk gebied)
M.A. Rijsberman (digitale ontsluiting buitengebied)

Doelen binnen programmaonderdeel

Saldo

Begroot 2017 € 160
Realisatie 2017 € 76
Verschil € 84