Jaarverslag 2017

Programma 2. Landelijk gebied en natuur

Agenda Vitaal Platteland is uitgewerkt

Ga terug

Agenda Vitaal Platteland is uitgewerkt

Doel (2015-2019)
De Agenda Vitaal Platteland is uitgewerkt, zodanig dat de vitaliteit van het landelijk gebied verbetert.

Doelrealisatie
De onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan het verbeteren van de vitaliteit van het landelijk gebied.

Activiteiten

  • We hebben de regeling voor het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied uitgevoerd door de eerste tranche van het fonds open te stellen. Op 1 november 2017 zijn 28 subsidie aanvragen voorgelegd aan een commissie van deskundigen, die ons adviseert over de kwaliteit ervan. We zullen begin 2018 besluiten welke aanvragen voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking komen (UP 2.1.2).
  • We hebben de ruimtelijk-economische onderdelen van de Agenda Vitaal Platteland uitgevoerd. In de commissie Duurzaamheid is driemaal de voortgang besproken ( informatie over het doel, de resultaten en de activiteiten (UP 2.1.3).