Jaarverslag 2017

Programma 2. Landelijk gebied en natuur

Indicatoren

Ga terug

Indicatoren

IndicatorOmschrijvingBegroting 2017Rekening 2017
Vitaal en aantrekkelijk landelijk gebiedAantal inwoners in het landelijk gebied

Toelichting: landelijk gebied is inclusief de kleine kernen, maar exclusief de AZC’s. 2015: 37.935. 2016: 38.030

≈ 38.00038.480
Aantal bedrijven in het landelijk gebied

Toelichting: inclusief de kleine kernen. 2015: 5.302, 2016: 5.256.

> 5.2005.305
Aantal landbouwbedrijven met niet-agrarische nevenactiviteiten

Toelichting: 2013: 39,8% van de 1.806 agrarische bedrijven, 2016: 36,2%. Een update van het CBS komt in 2020 over het jaar 2019 (om de drie jaar).

> 39,8%n.b.
Aantal hectaren Nationaal Natuurnetwerk

Toelichting: 2015: 26.505 ha

≈ 26.00026.273 (2017)
Aantal hectaren Nationaal Natuurnetwerk waarvan aantal hectaren in gesubsidieerd beheer

Toelichting: 2015: 23.206. medio 2018 zullen de voorlopige cijfers over 2017 bekend worden.

≈ 23.00023.453 (2016)