Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Optimaal gefaciliteerde Staten in haar verschillende rollen

Ga terug

Optimaal gefaciliteerde Staten in haar verschillende rollen

Doelen (b)

  • Bevorderen van de inzet van instrumenten Provinciale Staten.
  • Provinciale Staten toerusten met gevarieerde vraag gestuurde activiteiten in de beeldvormende fase van het besluitvormingsproces.
  • Provinciale Staten faciliteren in het “van buiten naar binnen” opereren.


Doelrealisatie

Het aantal instrumenten dat Provinciale Staten in 2017 heeft gehanteerd en geïnitieerd, is in vergelijking met 2016 licht gedaald. Het betreft onder meer moties, amendementen en interpellaties. Het aantal agenderingsinitiatieven in commissies is daarentegen ten opzichte van 2016 gestegen.
Het door Provinciale Staten “van buiten naar binnen” opereren is nadrukkelijk onderwerp geweest van een tweedaagse Statenconferentie in 2017. Tevens heeft in 2017, bij wijze van experiment, de eerste Flevotop plaatsgevonden. Hierbij zijn, op initiatief van de Staten, circa 100 Flevolanders uitgenodigd actief mee te denken over de uitvoering van de 7 opgaven in de Omgevingsvisie FlevolandStraks. De evaluatie van deze Flevotop vindt in 2018 plaats.

Activiteiten

  • Monitoren en digitaliseren van het aantal door Provinciale Staten in te zetten (vergader) instrumenten. In onderstaand overzicht is de inzet van instrumenten ten opzichte van voorgaande jaren weergegeven. Vanaf 2017 is tevens bijgehouden van hoeveel schriftelijke vragen de beantwoording buiten de gestelde termijn heeft plaatsgevonden.

Overzicht Stateninitiatieven 2017

2013

2014

2015

2016

2017

Moties (inclusief ingetrokken)

67

46

35

42

39

Amendementen

27

30

15

34

21

Schriftelijke vragen

24

21

21

28

24

  Waarvan buiten termijn
  beantwoord (30 dagen)

-

-

-

-

13

Staten-initiatieven

2

1

0

6

13

Werkbezoeken

2

2

0

7

7

Hoorzitting

0

1

0

1

1

Initiatiefvoorstel

0

4

0

3

3

Interpellatie

2

2

5

4

1

Statenacademies

-

-

-

9

3

E-petities

-

-

-

1

2

  • De beeldvormingsactiviteiten, gekoppeld aan statencommissies, betreffen in 2017 onder meer werkbezoeken aan windpark Zeewolde, Infrastructuur projecten, Flevokust Haven, Oosterwold en Bedrocan. Tevens zijn activiteiten gericht op professionalisering van het Statenwerk in de vorm van de Statenacademie gecontinueerd.
  • Naar aanleiding van de tweedaagse Statenconferentie in 2017, zijn vier werkgroepen gestart rond de thema’s “Scenaristen”, “Rapporteurschap”, “Van buiten naar binnen” en “Startnotities”.