Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Optimaal ondersteunde besluitvorming

Ga terug

Optimaal ondersteunde besluitvorming

Doel (a)
Going concernprocessen zo efficiënt mogelijk ingericht en digitaal bekend gemaakt.

Doelrealisatie
In 2017 zijn de going concernprocessen rondom de vergaderingen van commissies en Provinciale Staten beschreven. Voor het verdere verloop van het project ‘Digitale ondersteuning statenwerk’ wordt een aparte projectverantwoording aan Provinciale Staten aangeleverd.

Activiteiten

Het project ‘Digitale ondersteuning statenwerk’ bestaat verder uit de volgende onderdelen:

  • Digitale verantwoording fractievergoedingen (in 2017 gerealiseerd, op basis van de nieuwe verordening Verantwoording Fractievergoedingen 2016, ingaande 1 januari 2017);
  • Digitaal declareren voor staten- en burgerleden (in 2017 ontwikkeld en in testfase);
  • Digitale stateninstrumenten (moties, amendementen, toezeggingen en Lange Termijn Planning. In 2017 in ontwikkelfase);
  • Digitaal vergaderen (waaronder digitaal stemmen en digitale invoering spreektijden. In 2017 in ontwikkelfase).

Ten behoeve van dit project, is voor genoemde deelprojecten in 2017 gestart met het inzichtelijk maken van de bestaande en te optimaliseren werkprocessen.