Jaarverslag 2017

Programma 3. Economie

Er is een versterkte profilering van de vrijetijdseconomie

Ga terug

Er is een versterkte profilering van de vrijetijdseconomie

Doel (2015-2019)

Er is een versterkte profilering van de vrijetijdseconomie van Flevoland, waarin het karakteristieke van Flevoland herkend wordt en gezamenlijk uitgedragen wordt met Flevolandse ondernemingen en evenementen.

Doelrealisatie
De onderstaande activiteiten hebben bijgedragen aan een versterkte profilering van de vrijetijdseconomie.

Activiteiten

  • We hebben in samenwerking en afstemming met de gemeenten een uitvoeringsagenda Toerisme & Recreatie Flevoland 2018-2022 opgesteld. In deze agenda zijn lopende activiteiten en ambities opgenomen die leiden tot een betere benutting en verbinding tussen de diverse vrijetijdsproducten en een goede profilering van Flevoland (UP 3.6.2).
  • We hebben een stimuleringsregeling opgesteld ter facilitering en stimulering van de (door)ontwikkeling van aantrekkelijke vrijetijdsproducten. Deze dragen bij aan groei in bezoekersaantallen en bestedingen en aan het uitdragen van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland als toeristisch-recreatieve bestemming (UP 3.6.3).
  • We hebben Toerisme Flevoland opdracht gegeven het vrijetijdsaanbod (onder andere ruimte, natuur, landschapskunst, cultuur, sport en archeologie) van Flevoland te promoten. Hierbij zijn de diverse beelddragers van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland onder de aandacht gebracht bij de diverse kansrijke (inter)nationale doelgroepen (UP 3.6.4).
  • We hebben samengewerkt met het Nederlands Bureau Voor Toerisme & Congressen om divers aanbod middels themalijnen aan elkaar te knopen ter promotie in het buitenland (UP 3.6.4).
  • We hebben ons ingezet in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ten behoeve van de uitvoering van de Strategische Agenda MRA Toerisme (UP 3.6.4).
  • We hebben de resultaatindicatoren van de vrijetijdssector gemonitord door deel te nemen aan diverse onderzoeken. Dit om zo goed inzicht te verkrijgen in de ontwikkelingen van de vrijetijdssector van Flevoland.


Risico

Het risico dat er minder investeringen in de (door)ontwikkeling van voorzieningen en recreatieve infrastructuur  zijn door de vermindering van Europese middelen, is ondervangen door verbinding en aansluiting bij de beleidsthema’s zoals natuur, mobiliteit, cultuur en economie te zoeken. Toerisme & Recreatie leent zich bij uitstek voor integratie met andere beleidsvelden.