Jaarverslag 2017

Programma 3. Economie

Financieel overzicht

Ga terug

Financieel overzicht

Bedragen × € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting 2017 primitiefBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
Lasten
3.1 Ondernemerschap en groei2.8503.0724.7223.810912
3.2 Recreatie en toerisme incl. gebiedspromotie1.543890990886104
Baten
3.1 Ondernemerschap en groei-230000
Saldo van lasten en baten4.3703.9615.7114.6951.016