Jaarverslag 2017

Programma 5. Energie, milieu en klimaat

Milieu inclusief omgevingsdiensten

Saldo

Begroot 2017 € 5.087
Realisatie 2017 € 4.689
Verschil € 398