Jaarverslag 2017

Programma 6. Mobiliteit

Bestaande infrastructuur

Saldo

Begroot 2017 € 18.012
Realisatie 2017 € 17.887
Verschil € 125