Jaarverslag 2017

Lokale heffingen

Overzicht tarieven

Overzicht tarieven

Tabel 1.1: Heffingstarieven

Lokale heffing¹

Tarief

2015

2016

2017

Opcenten MRB   

per 1-1 (aantal)

76,6

77,4

78,2

Grondwaterheffing

per 100 m3 (€)

1,41

1,41

1,41

Nazorgheffing

Friese Pad (gesloten) (€)
Braambergen (open) (€)
Zeeasterweg (open) (€)

0
0
400.000

0
0
400.000

0
0
400.000

¹ De individuele legestarieven zijn terug te vinden in de Legesverordening provincie Flevoland