Jaarverslag 2017

Programma 8. Kwaliteit openbaar bestuur

Financieel overzicht

Ga terug

Financieel overzicht

Bedragen × € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting 2017 primitiefBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
Lasten
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering7.3336.9246.3544.9151.438
8.2 Bestuurszaken5893934548
8.3 Algemene dekkingsmiddelen3143487449-362
8.4 Onvoorzien en stelposten03.6835330533
8.5 Bedrijfsvoering42.58743.04551.97247.5014.470
8.6 Reserves78.93565.02882.52282.678-156
Baten
8.1 (Inter)nationale samenwerking en bestuurlijke positionering-3.177-945-1.095-989-106
8.2 Bestuurszaken-160000
8.3 Algemene dekkingsmiddelen-155.186-146.546-163.973-165.0271.054
8.5 Bedrijfsvoering-2.836-2.241-3.183-3.24259
8.6 Reserves-31.670-38.092-67.254-62.473-4.781
Saldo van lasten en baten-63.659-69.019-93.945-96.1422.196