Jaarverslag 2017

Programma 7. Gebiedsontwikkeling

Financieel overzicht

Ga terug

Financieel overzicht

Bedragen × € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting 2017 primitiefBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
Lasten
7.1 Noordelijk Flevoland3.8852.5952.5954.701-2.106
7.2 Midden Flevoland217199386231155
7.3 Zuidelijk Flevoland5.76112.28115.28115.19784
7.4 Nieuwe Natuur3.3815.4395.6898284.861
Baten
7.1 Noordelijk Flevoland-559-150-150-678528
7.2 Midden Flevoland-70000
7.3 Zuidelijk Flevoland-140-325-325-288-37
7.4 Nieuwe Natuur-11.249-3.150-3.150-358-2.792
Saldo van lasten en baten1.29016.88920.32719.635692