Jaarverslag 2017

Programma 5. Energie, milieu en klimaat

Financieel overzicht

Ga terug

Financieel overzicht

Bedragen × € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting 2017 primitiefBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
Lasten
5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten4.6535.4995.5865.174412
5.2 Energie en klimaat1.8821.5452.2442.088156
Baten
5.1 Milieu incl. omgevingsdiensten-618-489-499-485-14
5.2 Energie en klimaat-1120-188-164-24
Saldo van lasten en baten5.8056.5557.1436.613530