Jaarverslag 2017

Programma 2. Landelijk gebied en natuur

Financieel overzicht

Ga terug

Financieel overzicht

Bedragen × € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting 2017 primitiefBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
Lasten
2.1 Leefbaarheid landelijk gebied131001607684
2.2 Natuur en landschap6.7038.8519.4638.795668
Baten
2.2 Natuur en landschap-50-51-125-26
Saldo van lasten en baten6.6668.9009.6238.896727