Jaarverslag 2017

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid

Financieel overzicht

Ga terug

Financieel overzicht

Bedragen × € 1.000
OmschrijvingRekening 2016Begroting 2017 primitiefBegroting 2017 na wijzigingRekening 2017Verschil
Lasten
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling1.1441.2732.6072.015593
1.2 Water39248157854632
Baten
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling0-32-102-81-21
1.2 Water-458-470-495-55157
Saldo van lasten en baten1.0791.2512.5881.928660